Hizmetlerimiz

SERVET ORAL MALİ MÜŞAVİRLİK ;  Tekdüzen Hesap Planı, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde muhasebe...
08.11.2017
SERVET ORAL MALİ MÜŞAVİRLİK; Maliye Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere devletin tüm kurum...
08.11.2017
Sürekli gelişen ve geliştikçe yeni ihtiyaçlarla karşılaşılan ekonomik ve ticari süreçte, bu ihtiyaçlara uygun olarak mevzuat da değişmekte ve gelişmektedir....
08.11.2017
SERVET ORAL MALİ MÜŞAVİRLİK; * İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması. * Aylık...
08.11.2017
Servet Oral Mali Müşavirlik; KDV Beyannamelerinin süresi içerisinde verilmesi, doğruluğunun kontrolü ve tahakkuk fişinin mükellefe sunulması Aylık veya üçer aylık...
08.11.2017
Servet Oral Mali Müşavirlik; İşyerlerinin açılış, kapanış, devir, bölünme, birleşme aşamalarında resmi mevzuata uygun olarak tüm prosedürleri yerine getirerek mükelleflerine...
08.11.2017