Gelir İdaresi Başkanlığından E-Tebligat Duyurusu

22.11.2017
Gelir İdaresi Başkanlığından E-Tebligat Duyurusu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Elektronik Tebligat hakkında duyuru yayımladı.
Kaynak: http://ismmmo.org.tr/

ELEKTRONİK TEBLİGAT DUYURUSU
213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında tebliği gereken belgelerin hızlı, güvenli ve etkin bir
şekilde elektronik ortamda tebligatına izin veren Elektronik Tebligat Sistemi 1 Nisan 2016 tarihinden
itibaren uygulanmaktadır. Tebliğ edilecek belgeler elektronik imza ile imzalandıktan sonra
Elektronik Tebligat Sistemi ile mükelleflere elektronik ortamda ulaştırılmaktadır.
Yeni mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükelleflerinin işe başlama tarihini takip
eden 15 gün içerisinde “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni
kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine kanuni temsilcileri aracılığıyla
vermeleri gerekmektedir.
Yeni mükellefiyet tesis ettiren ve Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak zorunda olan gelir
vergisi mükellefleri ise mükellefiyet tesisi sırasında söz konusu bildirimi ilgili vergi dairesine
verebilecekleri gibi internet vergi dairesi üzerinden de Elektronik Tebligat Talep Bildirimini
verebilmektedirler.
Elektronik Tebligat Talep Bildiriminin Elektronik Tebligat Sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya
yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla teslim
edilmesi de mümkündür.
Vergi dairesine bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran mükelleflerin başvuruları
değerlendirildikten sonra gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu,
parola ve şifresi verilmektedir.
Elektronik Tebligat gönderildiğinde, Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen telefon
numarasına SMS yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. Elektronik tebligat ile ceza ihbarnameleri,
ödeme emirleri vb. belgeler tebliğ edildiğinden uzlaşma, cezada indirim ve dava açma gibi yasal
haklarının kullanılabilmesi için tebligattan zamanında haberdar olmak önem arz etmektedir. Bu
nedenle başvuru sırasında bildirilen cep telefonu numarasının doğruluğu tebligatlardan haberdar
olabilmek açısından önemlidir.
Elektronik Tebligat Sistemi kullanıcıları, elektronik ortamda gönderilen belgelere
https://intvrg.gib.gov.tr/ internet adresi üzerinden kullanıcı kodu, parola ve şifre ile ya da T.C. kimlik
no ile giriş yapmak suretiyle ulaşabilirler.
Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak üzere alınmış olan kullanıcı kodu, şifre veya
parolanın unutulması ya da değiştirilmek istenmesi durumunda kullanıcıların vergi dairesinin sicil
servisine başvurmaları gerekmektedir.
Elektronik Tebligat Sistemini kullanan gerçek kişi mükelleflerin iletişim bilgilerinde, tüzel kişi
mükelleflerinin ise kanuni temsilci ve iletişim bilgilerinde değişiklik olması
durumunda; https://intvrg.gib.gov.tr/ internet adresine giriş yaparak Kullanıcı “İşlemleri/E-Tebligat
Aktivasyon Bilgileri Güncelle” menüsünden söz konusu bilgilerin güncellenmesi herhangi bir hak
mahrumiyetine neden olunmaması açısından önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ETİKETLER:
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.